Kotlin tutorial #3 – loops

Pętle w programowaniu umożliwiają powtarzanie niektórych czynności. Ale nie tylko proste powtarzanie, bo to było bezsensu na dłuższą metę, ale zmianę parametrów, albo ich pobieranie, przetwarzanie według jakichś geometrycznych, lub logicznych zasad. Java posiada 3 główne (może 4, w zależności od tego jaką konwencję nazewnictwa przyjmiemy) rodzaje pętli. Kotlin jednak jak ma to w zwyczaju daje nam dużo więcej możliwości, oraz – elastyczności.

Na początek prosta pętla for, czyli iterująca liczby w zakresie od 0 do 10. W javie:

W Kotlinie:

lub:

No dobra, repeat nie jest pętlą, tylko dodaną do biblioteki standardowej metodą, ale czyż nie jest czytelniejszy? Java wymaga zdefiniowania wartości zmiennej początkowej, warunku, oraz sposobu iteracji. Część z tych elementów może oczywiście znajdować się po za pętlą for, ale nie zawsze potrzebujemy ich wszystkich. Czasem chcemy coś po prostu.. powtórzyć. 😉

Kolejnym typem pętli for jest tzw forEach, który pozwala na iterację bez użycia dodatkowej zmiennej iterującej. W javie przedstawia się tak:

Z kolei w Kotlinie:

Użyłem przykładu z listą, ponieważ Kotlin nie obsługuje typów prostych, takich jak javowa tablica[].

A co jeżeli chcemy iterować po mapie? Potrzebujemy czegoś na kształt: „for (Map.Entry<String, Object> entry : map.entrySet())”. Z kolei w Kotlinie:

Prawda, że przyjemnie? Jest jeszcze coś fajnego, mianowicie pętle foreach możemy wywołać jak metodę, albo funkcję, bezpośrednio na obiekcie na którym operujemy. Tak to wygląda:

Słówko kluczowe it odnosi się do bieżącego obiektu. Potrzebowaliśmy np klucza – żaden problem.

Pozostałe dwa typy pętli, które są praktycznie takie same w obydwóch językach nazywają się while i do while. Stosujemy je najczęściej wtedy, kiedy nie znamy dokładnej ilości iteracji, ale istnieje jakiś warunek który zakończy nam działanie pętli. Poniższy przykład jest taki jak w pętli for, ale nie chciałem specjalnie utrudniać, tworząc dziwne warunki, chodzi mi o sam „kształt” pętli.

To by było na tyle, jeśli chodzi o informacje o pętlach. Temat jeszcze powróci, kiedy będziemy omawiali lambdy 😉 Kod w aktualnej wersji znajduje się na GitHubie. Wszystkie aktualne zmiany oczywiście w pakiecie loops. W następnej części opowiem o instrukcjach sterujących w obydwóch językach.

Pozdrawiam!

— status update —

Jak widać, minęło sporo czasu, a kontynuacja kursu Kotlina się nie pojawiła. Pojawi się tutaj: https://kurskotlin.pl/ tak więc tam zapraszam #kurskotlin